WaterMaker India

Country Voltage

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • Y
 • Z
Country Single phase Three phase Freq.
Afghanistan 220 V 380 V 50 Hz
Algeria 127 V
220 V
220 V
380 V
50 Hz
50 Hz
American Samoa 120/240 V
240/480 V
240 V
480 V
60 Hz
60 Hz
Angola 220 V 380 V 50 Hz
Anguilla 220 V -- 50 Hz
Antigua, Barbuda 230/400 V 400 V 60 Hz
Argentina 220 V 380 V 50 Hz
Armenia 220 V -- 50 Hz
Aruba 115-127 V -- 60 Hz
Australia 240/415 V 415 V 50 Hz
Austria 230 V 400 V 50 Hz
Azerbaidjan 220 V -- 50 Hz
Azores 220/380 V 380 V 50 Hz
Country Single phase Three phase Freq.
Bahamas 120/208 V
120/240 V
208 V
240 V
60 Hz
60 Hz
Bahrain 230/400 V
230/400 V
400 V
400 V
50 Hz
60 Hz
Balearic Islands 127 V
220 V
220 V
380 V
50 Hz
50 Hz
Bangladesh 220/380 V 380 V 50 Hz
Barbados 115/200 V
115/230 V
200 V
230 V
50 Hz
50 Hz
Belarus 220 V -- 50 Hz
Belgium 230 V 400 V 50 Hz
Belize 110/220 V
220/440 V
220 V
440 V
60 Hz
60 Hz
Benin 220 V 380 V 50 Hz
Bermuda 120/208 V
120/240 V
208 V
240 V
60 Hz
60 Hz
Bolivia 110/220 V
115/230 V
220 V
230/400 V
220 V
230 V
380 V
400 V
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
Bosnia-Herzegovina 220 V -- 50 Hz
Botswana 220 V 380 V 50 Hz
Brazil 110/220 V
115/220 V
115/230 V
125/216 V
127/220 V
220/380 V
220/440 V
230/400 V
220 V
220 V
230 V
216 V
220 V
380 V
440 V
400 V
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz
Brunei Darussalam 240 V 415 V 50 Hz
Bulgaria 220 V 380 V 50 Hz
Burkina Faso 220 V 380 V 50 Hz
Burma 230/400 V 400 V 50 Hz
Burundi 220 V 380 V 50 Hz
Country Single phase Three phase Freq.
Cambodia 120 V
220/380 V
208 V
380 V
50 Hz
50 Hz
Cameroon 127 V
220/380 V
230/400 V
220 V
380 V
400 V
50 Hz
50 Hz
50 Hz
Canada 120/208 V
120/240 V
208 V
--
600 V
60 Hz
60 Hz
60 Hz
Canary Island 127/220 V
220/380 V
220 V
380 V
50 Hz
50 Hz
Cape Verde 220/380 V 380 V 50 Hz
Cayman Islands 120/240 V 240 V 60 Hz
Central African Rep. 220 V 380 V 50 Hz
Chad 220 V 380 V 50 Hz
Channel Islands 230 V
240 V
400 V
415 V
50 Hz
50 Hz
Chile 220/380 V 380 V 50 Hz
China 220 V 380 V 50 Hz
Christmas Island 240 V -- 50 Hz
Cocos Island 240 V -- 50 Hz
Colombia 110/220 V
120/208 V
150/240 V
220 V
208 V
240 V
60 Hz
60 Hz
60 Hz
Comoros 220 V 380 V 50 Hz
Congo 220 V 380 V 50 Hz
Cook Islands 240 V -- 50 Hz
Costa Rica 120/240 V 240 V 60 Hz
Croatia 220 V -- 50 Hz
Cuba 120 V -- 60 Hz
Curacao Island 127-220 V -- 50 Hz
Cyprus 240 V 415 V 50 Hz
Czech Republic 220/380 V 380 V 50 Hz
Country Single phase Three phase Freq.
Denmark 230 V 400 V 50 Hz
Djibouti 220 V 380 V 50 Hz
Dominica 230 V 400 V 50 Hz
Dominican Republic 110/220 V 220 V 60 Hz
Country Single phase Three phase Freq.
Ecuador 120/208 V
120/240 V
127/220 V
208 V
240 V
220 V
60 Hz
60 Hz
60 Hz
Egypt 220/380 V 380 V 50 Hz
El Salvador 115/230 V 230 V 60 Hz
Equatorial Guinea 220 V -- 50 Hz
Estonia 220 V -- 50 Hz
Ethiopia 220 V 380 V 50 Hz
Country Single phase Three phase Freq.
Faroe Islands 220/380 V 380 V 50 Hz
Fiji 240/415 V 415 V 50 Hz
Finland 230 V 400 V 50 Hz
France 230 V 400 V 50 Hz
French Guiana 220/380 V 380 V 50 Hz
Country Single phase Three phase Freq.
Gabon 220 V 380 V 50 Hz
Gambia
220 V 380 V 50 Hz
Georgia
220 V -- 50 Hz
Germany
230 V 400 V 50 Hz
Ghana
220/400 V 400 V 50 Hz
Gibraltar
240 V 415 V 50 Hz
Greece
230 V 400 V 50 Hz
Greenland
220/380 V 380 V 50 Hz
Grenada
230 V 400 V 50 Hz
Guadeloupe
220/380 V 380 V 50 Hz
Guam
110/220 V
120/208 V
220 V
208 V
60 Hz
60 Hz
Guatemala
120/240 V 240 V 60 Hz
Guinea
220/380 V 380 V 50 Hz
Guinea Bissau
220/380 V 380 V 50 Hz
Guyana 110/220 V
110/220 V
220 V
220 V
50 Hz
60 Hz
Country Single phase Three phase Freq.
Haiti
110/220 V
120/208 V
220 V
208 V
60 Hz
60 Hz
Honduras
110/220 V 220 V 60 Hz
Hong Kong
220/346 V 346 V 50 Hz
Hungary 220/380 V 380 V 50 Hz
Country Single phase Three phase Freq.
Iceland 220/380 V
380 V 50 Hz
India
220 V
230 V
230 V
380 V
400 V
415 V
50 Hz
50 Hz
50 Hz
Indonesia
127 V
220 V
220 V
380 V
50 Hz
50 Hz
Iran
220/380 V 380 V 50 Hz
Iraq
220 V 380 V 50 Hz
Ireland
240 V 415 V 50 Hz
Isle of Man Douglas
240 V 415 V 50 Hz
Israel
230 V 400 V 50 Hz
Italy
230 V 400 V 50 Hz
Ivory Coast 220 V 380 V 50 Hz
Country Single phase Three phase Freq.
Jamaica 110/220 V
220 V 50 Hz
Japan
100/200 V
100/200 V
200 V
200 V
50 Hz
60 Hz
Jordan 220/380 V 380 V 50 Hz
Country Single phase Three phase Freq.
Kazachstan 220 V
-- 50 Hz
Kenya 240 V 415 V 50 Hz
Korea 100/200 V
105/210 V
220 V
200 V
--
380 V
60 Hz
60 Hz
60 Hz
Kuwait
240 V 415 V 50 Hz
Kyrgystan 220 V -- 50 Hz
Country Single phase Three phase Freq.
Laos 220 V
380 V 50 Hz
Latvia
220 V -- 50 Hz
Lebanon
110 V
220 V
190 V
380 V
50 Hz
50 Hz
Lesotho
220 V 380 V 50 Hz
Liberia
120/208 V
120/240 V
208 V
240 V
60 Hz
60 Hz
Libya
127 V
230 V
220 V
400 V
50 Hz
50 Hz
Liechtenstein
220 V -- 50 Hz
Lithuania
220 V -- 50 Hz
Luxembourg 230 V 400 V 50 Hz
Country Single phase Three phase Freq.
Macau 220/380 V
380 V 50 Hz
Madagascar
127/220 V
220/380 V
220 V
380 V
50 Hz
50 Hz
Madeira
220/380 V 380 V 50 Hz
Majorca
127/220 V
220/380 V
220 V
380 V
50 Hz
50 Hz
Malawi
230/400 V 400 V 50 Hz
Malaysia
240 V 415 V 50 Hz
Maldives
230 V 400 V 50 Hz
Mali
220 V 380 V 50 Hz
Malta
240 V 415 V 50 Hz
Martinique
220/380 V 380 V 50 Hz
Mauritania
220 V -- 50 Hz
Mauritius
230 V 400 V 50 Hz
Mexico
127/220 V 220 V 60 Hz
Moldavia
220 V -- 50 Hz
Monaco
127 V
220 V
220 V
380 V
50 Hz
50 Hz
Mongolia
220 V -- 50 Hz
Montserrat
230 V 400 V 60 Hz
Morocco
127 V
220 V
220 V
380 V
50 Hz
50 Hz
Mozambique
220/380 V 380 V 50 Hz
Myanmar 230 V -- 50 Hz
Country Single phase Three phase Freq.
Namibia 220-250 V
-- 50 Hz
Nepal
220 V 440 V 50 Hz
Netherland Antilles
115/230 V
120/208 V
127/220 V
220/380 V
--
208 V
220 V
380 V
60 Hz
60 Hz
50 Hz
50 Hz
Netherlands
230 V 400 V 50 Hz
New Caledonia
220/380 V 380 V 50 Hz
New Zealand
230/400 V 400 V 50 Hz
Nicaragua
120/240 V 240 V 60 Hz
Niger
220/380 V 380 V 50 Hz
Nigeria
230 V 415 V 50 Hz
Norfolk Island
240 V -- 50 Hz
Northern Mariana Island
115 V -- 60 Hz
Norway 230 V 230 V 50 Hz
Country Single phase Three phase Freq.
Okinawa 100/200 V
120/240 V
--
--
60 Hz
60 Hz
Oman 240 V 415 V 50 Hz
Country Single phase Three phase Freq.
Pakistan 220/380 V
230/400 V
380 V
400 V
50 Hz
50 Hz
Panama
110/220 V
115/230 V
120/208 V
220 V
230 V
208 V
60 Hz
60 Hz
60 Hz
Papua New Guinea
240 V 415 V 50 Hz
Paraguay
220 V 380 V 50 Hz
Peru
110/220 V
220 V
220 V
220 V
60 Hz
50 Hz
Philippines
110/220 V
115/230 V
220 V
230 V
60 Hz
60 Hz
Pitcairn
240 V -- 50 Hz
Poland
220/380 V 380 V 50 Hz
Portugal
230 V 400 V 50 Hz
Puerto Rico 120/240 V 240 V 60 Hz
Country Single phase Three phase Freq.
Qatar 240 V 415 V 50 Hz
Country Single phase Three phase Freq.
Romania 220 V 380 V 50 Hz
Russian Federation
220/380 V 380 V 50 Hz
Rwanda 220 V 380 V 50 Hz
Country Single phase Three phase Freq.
Saudi Arabia 127 V
220 V
220 V
380 V
60 Hz
50 Hz
Senegal
127/220 V 220 V 50 Hz
Seychelles
240 V -- 50 Hz
Sierra Leone
230 V 400 V 50 Hz
Singapore
230 V 400 V 50 Hz
Slovakia
220 V -- 50 Hz
Slovenia
220 V -- 50 Hz
Somalia
110 V
220 V
220 V
220 V
380 V
440 V
50 Hz
50 Hz
50 Hz
South Africa
220/380 V
230/400 V
250/433 V
380 V
400 V
433 V
50 Hz
50 Hz
50 Hz
Spain
230 V 400 V 50 Hz
Sri Lanka
230 V 400 V 50 Hz
St. Kitts & Nevis
230 V 400 V 60 Hz
St. Lucia
240 V 416 V 50 Hz
St. Pierre & Miquelon
115 V -- 60 Hz
St. Vincent & Grenadines
230 V 400 V 50 Hz
Sudan
240 V 415 V 50 Hz
Suriname
115/230 V
127/220 V
230 V
220 V
60 Hz
50 Hz
Svalbard & Jan Mayen Island
220 V -- 50 Hz
Swaziland
230 V 400 V 50 Hz
Sweden
230 V 400 V 50 Hz
Switzerland
220/380 V 380 V 50 Hz
Syria 220/380 V 380 V 50 Hz
Country Single phase Three phase Freq.
Tahiti 127/220 V 220 V 60 Hz
Taiwan
110/220 V 220 V 60 Hz
Tadjikistan
220 V -- 50 Hz
Tanzania
230/400 V 400 V 50 Hz
Thailand
220/380 V 380 V 50 Hz
Togo
127 V
220 V
220 V
380 V
50 Hz
50 Hz
Tonga
240/415 V 415 V 50 Hz
Trinidad and Tobago
115/230 V
230/400 V
230 V
400 V
60 Hz
60 Hz
Tunisia
127 V
220 V
220 V
380 V
50 Hz
50 Hz
Turkey
220/380 V 380 V 50 Hz
Turkmenistan 220 V -- 50 Hz
Country Single phase Three phase Freq.
Uganda 240/415 V 415 V 50 Hz
Ukraine 220 V -- 50 Hz
United Arab Emirates 220/380 V
230/400 V
240/415 V
380 V
400 V
415 V
50 Hz
50 Hz
50 Hz
United Kingtom 240 V 415 V 50 Hz
United States 120/208 V
120/240 V
277 V
208 V
480 V
60 Hz
60 Hz
60 Hz
Upper Volta
220 V 380 V 50 Hz
Uruguay
220 V 220 V 50 Hz
Uzbekistan 220 V -- 50 Hz
Country Single phase Three phase Freq.
Venezuela 120/240 V 240 V 60 Hz
Vietnam
120 V
127 V
220 V
208 V
220 V
380 V
50 Hz
50 Hz
50 Hz
Virgin Islands 120/240 V 240 V 60 Hz
Country Single phase Three phase Freq.
Western Samoa 230/400 V 400 V 50 Hz
Country Single phase Three phase Freq.
Yeme 230 V 400 V 50 Hz
Yugoslavia 220 V 380 V 50 Hz
Country Single phase Three phase Freq.
Zaire 220/380 V 380 V 50 Hz
Zambia
220 V 380 V 50 Hz
Zimbabwe 220/380 V
230/400 V
380 V
400 V
50 Hz
50 Hz
 • water Quality
 • CE
 • CE
This site is best viewed with a screen resolution of 1024 x 768 and above.